Kore Savaşı – Kore Savaşı Hakkında Bilgi – Kore War

Türk Tugayı’na Gelen Yazılı Emir

23.12.2007
626.080

1- Birinci Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı gecikmeksizin Kunuri (YD 4898) – Tokchon yoluyla harekete geçecek, Tokchon bölgesini ve Tokchon ile BV 6212 [ 1 ] deki ikinci Amerikan tümeni nirı arasında bulunan yolu emniyette bulunduracak ve solundaki ikinci Amerikan tümeni ile irtibatı temin ve devam ettirecektir.

2- Bu emir alınır alınmaz birinci Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı Topçu Taburu, Türk Tugay Komutanlığının emrine girecektir.

3- Bu emir alınır alınmaz 72. Orta Tank Taburundan bir tank takımı Türk Tugay Komutanlığının emrine girecektir.

John B. Coulter

9. Kolordu Komutanı

Elde Piyade Taburlarını taşıyabilecek motorlu araçlar yoktur, iki piyade taburunun bindirilmesi ancak Kolordudan gönderilecek araçlara bağlıdır fakat bunlarında ne zaman geleceği belli değildir.

Tugayın toplu olarak derhal Tokchon’a hareket etmesi mümkün olamaz, çünkü birliklerin ulaştırma bölüğünden ve kolordudan gelecek araçlara göre kısım kısım ileri taşınması gereklidir. Gönderileceği Kolorduca vaat olunan kamyonlara dair, Tugayın Kolordudan telefonla bilgi istemesi üzerine 26 Kasım 1950 saat 20.00’ye kadar 50 kamyon verileceği bildirilir. Tugayca ulaştırma bölüğünün kamyonları boşaltılmak ve İstihkâm Bölüğünden de bazı malzemeler geride bırakılmak pahasına toplanabilen 25 kamyon ile birinci taburun hemen bindirilip Choyang-Myon boğazına hareket ettirilmesi ve diğer taburların önce yaya daha sonrada araçlar geldikçe bindirilerek birinci taburu takip etmeleri kararlaştırılır, böylece Tugayın ileri hareketini tanzim için aşağıda ki emir verilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.