Kore Savaşı – Kore Savaşı Hakkında Bilgi – Kore War

Türk Tugayı’na Atanan Komutan Heyeti

23.12.2007
382.686

10 Ağustos 1950’de Birleşmiş Milletler Kore Türk Tugay Komutanlığına İkinci Zırhlı Tugay Komutanı Süvari Tuğgeneral Tahsin Yazıcı ve ertesi gün birliğin kurmay başkanlığına Kurmay Yarbay Selahattin Tokay atandı. Tugay Komutanı Tahsin Yazıcı 18 Ağustos 1950’den itibaren Etimesgut’ta göreve başladı. Piyade Yarbay Natık Poyrazoğlu’ da alay komutan yardımcılığına atanmış ve 23 Ağustos 1950’de birliğe katılmıştır.

Tuğgeneral Tahsin Yazıcı’nın dilinden Kore’ye gönderilişi:

O zaman Etimesgut’ta ikinci zırhlı tugayın komutanı idim. 10 Ağustos günü öğleye yakın bir zamanda Erkanı Harbiye-i Umumiye riyasetinden alınan bir telefon emriyle, hemen Erkanı Harbiye-i Umumiye dairesine gelmekliğim bildirildi. Öğle vakti o daireye gelmiş ve Orgeneral Nuri Yamut tarafından kabul edilmiştim. Kendileri manastırda harbiye talebesi iken bende askeri rüşdiyesinde idim. O zamandan itibaren rastladıkça karşılıklı olarak o iltifatını esirgemez ben de hürmette kusur etmezdim. Bu eski aşinalığın verdiği samimiyet havasiyle odalarında hal ve hatır soruşturduktan sonra söz Manastır’ın bazı hatıralarına intikal etti. İçimden, “Allah Allah öğle olmuş geçmekte, bu zat herhalde açıkmıştır, buraya acele çağrıldım ve beklemeden kabul edildim, bu çağrış herhalde Manastır hatıralarını yâd etmek için değil, bunun bir isteği olacak, acaba nedir?” diye merak ediyordum. Laf uzuyordu, sigaraları da yaktık, laf uzadıkça merakım artıyordu. Nihayet, evvelce düşünmemişte sonradan aklına gelmiş bir tavır ve eda ile ” Ha şunu soracaktım: Kore’ye gidecek Tugaya senin kumanda etmeni düşündüm. Bu maksat karşısında her şeyden evvel bir asker olduğumu, Orgenerale hususî ve samimî bir hürmetle bağlı bulunduğumu, kendilerinin bir teveccüh ve itimada dayanarak bu teklifi yaptığını, buna karşılık vefa ve sadakat göstermek lüzumunu, birlik her ne kadar bir sefer için yoğrulup pişmemiş bir birlik ise de Kore’ye harekete kadar geçecek zaman içinde muhtaç olduğu kaynaşma ve ahengin, maddî ve manevî eğitimin çeşitli çare ve vasıtalara başvurarak sağlanabileceğini, millî hasletlerimizi milletimizde komünizme karşı olan nefret ve hıncın subay ve eratımızın ruhunda daima alevlenmeye hazır bir ateş gibi varlığın millet ve memleketimizin istikbal ve mukadderatını, Birleşmiş Milletlerin sulh, emniyet, hürriyet mefkûreleri huzurunda alınacak vazifenin şerefini düşünerek ve nihayet milletimizin duasına, Allah’ımızın yardımına güvenerek Orgeneralin teklifine şu cevabı verdim. ” Bir mâniim yoktur. Beni itimadınıza lâyık gördüğünüz takdirde bu hizmet ve vazifeyi şeref sayar ve memnuniyetle kabul ediyorum demekten başka sözüm yoktur” sözlerinden sonra kalktık ve kucaklaştık.

Alay kumandanlığına tayin emri çıkan Albay Celal Dora Tugaya katılarak Alayın emir ve kumandasına başladı
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.