Kore Savaşı – Kore Savaşı Hakkında Bilgi – Kore War

Şehit Yakını Ve Gazilerimize Vatani Hizmet Tertibinden Sağlanan Haklar

1-ŞEREF AYLIKLARI 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun gereğince, aşağıdaki sayılanlara aylık bağlanır. – Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşlarına, – Türk Tugayının 1950 yılında Kore’ye ayak bastığı Ekim ayından başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına, -Kıbrıs’ta 1974 yılında Temmuz 1. ve Ağustos 2. Barış Harekatına fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, Hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. -Eşlere Aylık Bağlanması İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Savaşına katılanların ölümleri halinde, verilmekte olan aylık, dul eşe % 75 oranında bağlanır. -Çalışmayan, Aylık ve Geliri Olmayanlara Verilen Aylığın Yükseltilmesi Aylığa hak kazanan İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Savaşı gazilerinin, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almaması ve çalışmaması halinde kendilerine 30 günlük net asgarî ücret tutarı ödenir. Gazilerin dul eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almaması ve çalışmaması halinde ise 30 günlük net asgarî ücretin % 75’i ödenir. 2-VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN EŞ, ANNE ve ÇOCUKLARA TANINAN SEYAHAT HAKLARI İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Savaşı Gazilerinin kendileri ve eşleri ile şehitlerin anne ve babaları, Devlet Demiryollarının yurtiçi hatlarında, Denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat ederler İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Savaşı Gazilerinin dul eşleri ile şehitlerin, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmayan çocukları, şehit olan anne ve babalarından dolayı yetim aylığı aldıkları müddetçe, aynı haklardan yararlanırlar. 3-VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN SAĞLIK HAKLARI İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Savaşı Gazileri ile bunların aylık bağlanan eşlerinin resmî sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bu kurum ve kuruluşlarca sevk edildikleri özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görecekleri tedavilere ilişkin giderler ile ilaç giderleri, herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın karşılanır. Bu kapsamda verilen sağlık karneleri daha önceleri askerlik şubeleri tarafından verilmekte iken, yapılan yeni düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmektedir. 4-VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN AYLIK ALANLARA SU TÜKETİMİNDE İNDİRİM İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Savaşı Gazileri ile bunların aylık bağlanan eşlerinden; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50’den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır. Bu uygulamadan yararlanabilmek için ikamet edilen yerin Belediye Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.