Kore Savaşı – Kore Savaşı Hakkında Bilgi – Kore War

Şehit Yakını Ve Gazilerimize İş Temini

ŞEHİT YAKINLARINA İŞ TEMİNİ Terör nedeni ve etkisiyle şehit olan kamu görevlileri, er- erbaş ile geçici ve gönüllü köy korucularının eş, çocuk veya kardeşlerinden birisine, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarında iş imkanı sağlanmaktadır. Konuyla ilgili açıklamalar aşağıdaki şekildedir: Şehit Yakınlarının Hak Sahipliği : İlk hak sahibi şehidin eşidir. Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde çocuklarından biri, çocuğu yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda ise, çocuğun kanuni vasisinin iş hakkından feragat etmesi üzerine şehit kardeşlerinden biri olmak üzere, şehit ailesinden sadece bir kişi bu haktan yararlanabilir. Kamu kurum ve kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrosunda çalışan hak sahipleri iş talebinde bulunamaz. Çocuk veya kardeşlerden öncelikle yaşı büyük olanın işe alınması esastır. (Kanunda belirtilen öncelik sırası dikkate alınmak ve işe gireceği kurumun üst yaş sınırını aşmamak kaydıyla) Şehitlik olayının olduğu tarihte 18 yaşını doldurmamış çocuk ve kardeşlerin müracaat süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren başlar. Malul ve Malul Yakınlarının Hak Sahipliği: Terör nedeni ve etkisiyle çalışabilecek durumda malul olan kamu görevlisi, er-erbaş ile geçici ve gönüllü köy korucusunun kendisi, çalışamayacak derecede malul ise, iş hakkından hak sahiplerinden birisi lehine feragat etmesi üzerine eş, çocuk veya kardeşlerinden birisi iş hakkından faydalandırılır. Başvuru Süresi : İş hakkından yararlanmak isteyen hak sahipleri şehitlik olayının meydana geldiği tarihten, maluller ise malul maaşı bağlandığı tarihten itibaren 15 yıl içerisinde başvuruda bulunmak zorundadır. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Ancak, şehitlik ve malullük olayının olduğu tarihte 18 yaşını doldurmamış çocuk ve kardeşlerin müracaat süresi 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren başlar. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 29.03.1996 tarihinden önce olan şehit ve malullük olayları için, müracaat süresi yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar. Müracaat Esasları : Hak sahibi, iş istek formunu doldurduktan sonra; 1- Öğrenim belgesinin tasdikli bir örneği ( son bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesi ) 2-Sabıka kayıt belgesi 3-Malule ait sağlık kurulu raporunun örneği (malul müracaatlarında) 4-Malul maaşı aldığını kanıtlayan resmi yazı veya tasdikli aylık bağlama kararı (malul ve malul yakını müracaatlarında) 5-Diğer hak sahiplerinden noter huzurunda alınacak feragat dilekçesi ile şehit veya malulün T.C. Kimlik numarası ile birlikte, İkamet ettiği yerdeki kaymakamlığa veya valiliğe müracaat eder. İş için müracaat eden kişi ilk hak sahibi değilse, kendisinden önceki hak sahiplerinden alacağı “ 3713 sayılı Kanun gereği tanınan iş hakkından” işe girecek kişi lehine feragat ettiğine dair noter tasdikli beyanları müracaat evraklarına ekleyecektir. Şehit eşinin başvurusu halinde diğer aile fertlerinden feragat beyanı alınmaz. Yukarıdaki esaslara göre hazırlanan müracaat dosyası, şehitlik ve malullük olayının olduğu İl veya İlçe Hak Sahibi Tespit Komisyonu tarafından kanun kapsamına girdiğinin belirlenmesine müteakip, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Hak sahibi, burada yapılacak değerlendirme sonucu İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşunda işe yerleştirilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.