Kore Savaşı – Kore Savaşı Hakkında Bilgi – Kore War

27 Kasım 1950

23.12.2007
728

27 Kasım sabahı verilen emre göre birlikler vaktinde ve iltizamla yola koyulurlar. Biraz sonra yokuşlar başlayınca vücutlar ısınmış bir halde gevşemeler başlar. Yaya yürüyen piyade birlikleri ile motorlu vasıtaların aynı kol içinde yürümesi çok sıkıcı olur. Yolun darlığı ve yanlarındaki hareket imkânsızlığı yürüyüş tertibini karışık bir hale sokar. Taburların ağır silah bölükleri motorludur. Taburlardan ayrılamazlar, topçu taburunun ileride bulunması lâzımdır. Yürüyüş motorlu vasıtaların sık sık durarak, ağır ağır ve sessizce ilerlemeyle devam eder.

İlerde emniyet tertibatı almış olan takviyeli keşif birliği yaptığı dinlemelerde düşmanın mevcudiyetine ait herhangi bir belirti elde edemez. Song-myon bölgesine gelen birliklere ayrı ayrı konma yerleri gösterilmiş ve her birlik emniyet tertibatını alarak ateş yakmadan kutuplarından başka bir şey kullanmadan, soğukta donmamak için sabaha kadar uyumadan bulundukları yerde beklerler. Amerikan ve Kore birliklerinden ve ne de düşman hakkında birliğimize herhangi bir bilgi gelmez.

Bu durum karşısında Albay Celal Dora durumu değerlendirerek şartların aleyhimize olduğunu görerek gerekli tedbirleri alır. Gece saat 24. 00’e kadar brandası indirilmiş kamyonun içinde ve sönük bir mum ışığında ertesi gün yapılacak harekâtın plânlarını hazırlar ve birlik komutanlarına gerekli emirleri verir.

Keşif kıtası Karil Lyong yüksekliğine öğleye doğru varmış, fakat düşmana henüz rastlanmamıştır. Sol kol hakkında bir bilgi alınamamadığı için endişeler başlar, zayıf takatli telsizlerin birlikler arasında muhabereye yetmediği ilk olarak bu harekette anlaşılmış olur. Yolun yokuşlu kısmı piyadelerde yorgunluğu gittikçe artar ve yürüyüş ağırlaşır.

Tugay karargâhı muharebe kademesi saat 14. 00’de Karl Lyong yüksekliğine çıkar ve şu tespitlerde bulunur:

-Topçu taburu 1. taburu takip etmektedir.

-Keşif kıtası Yondogni bölgesine varmış, 1. tabur kol başı o köye yaklaşmıştır.

-3. Tabur Karil Lyong’a yaklaşmakta daha gerideki birlikler yürüyüşlerine devam etmektedir.

-Sol kolun yol bulamaması sebebiyle kol komutanının emriyle sağ kola katılmak üzere geri dönmüş olduğu haberi gelmiştir.

-Yakınlarda yada uzaklarda dost, düşman kimse görünmemektedir, tek bir top ve tüfek sesi işitilmemektedir. Tam manasıyla ölü bir sukût vardır. Kore kolordusundan en ufak bir alâmet yoktur.

-Keşif kıtası için artık hareket sahası açılmış olduğundan tank takımı keşif kıtası emrine sevk edilir. Saat 14. 30′ da tercüme edilen ikinci bir emir gelir.

-Daha ileriye gitmeyiniz. Dün gece kamyonlardan indiğiniz yerin on bir yarda doğusunda kalarak yolu doğuya, kuzeye, güneye karşı kapayınız. Chongsongni ‘de sizden birlik yoktur orada bir düşman alayı bulunmaktadır.

Emir bu kadardır. Kolordunun maksadına bilhassa tümenin durumuna, Kore kolordusunun akıbetine ait hiç bir bilgi verilmemiştir.

– Choyangni’de tugaydan herhangi bir birlik yoktur ve orada görülen düşman alayıdır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.