Kore Savaşı – Kore Savaşı Hakkında Bilgi – Kore War

26 Kasım 1950

23.12.2007
762

Saat 18. 00’de harekete geçirilen pekiştirilmiş keşif birliğinden beş dakika sonra, 1. piyade iki bölüğü ile tugay havan bölüğü keşif birliğini izler. 2. tabur ilkin yaya olarak ve sonra kolordudan gelen kamyonlarla sevk olunur. 1. taburdan boşalan tugay ulaştırma bölüğünün araçları geri gelerek önce yaya yürümeye başlayan 3. taburu bindirirler. Bu sırada tugayın motorlu topçu taburu 25. Amerikan tümen bölgesinde Kunuri’ye gelerek Choyang-myon’a gönderilir. Tugayın son birliklerinin bu bölgeye varmaları, gece yarısından sonraya ve konup istiharete geçmeleri ise 27 Kasım 1950 saat 03. 00’e kadar sürer.

Tugayımız yolda ilerlerken başsız, beşer onar kişilik Güney Koreli birkaç asker grubuna rastlar. Bunların bir kısmı silahlı, bir kısmı da silahsızdır. Yapılan sorgularında Kore kolordusunun 7. tümeninden olduklarını, büyük düşman kuvvetlerinin taarruzu karşısında, tümenlerinin dağıldığını, Sunchon’da toplanacaklarını, düşman ve kolorduları hakkında bir bilgilerinin olmadığını ifade ederler. Aralarında subay olduğu anlaşılan birine, toplanmaları ve tugayımızla birlikte, düşmanla çarpışmaları için bir deneme olarak yapılan teklifi subay adeta dehşetle karşılar, buna muktedir olamayacaklarını korku ve heyecanla ifade eder ve tugayımızdan alel acele kaçarak uzaklaşmaya çalışır. Bunlar görünüşleriyle madden ve manen bitkin haldedirler. Tugay komutanı Tahsin Yazıcının emriyle yakınlarda olmalarının zararına binaen, inzibatlara toplattırılarak kolorduya gönderilirler.

27 Kasım sabahına kadar 9. kolordudan dost ve düşman grubu hakkında hiç bir bilgi verilmemiş, tugay sağ ve solunda bir dost birlik olmaksızın, yalnız başına durumun meçhulleri içindedir. O gece kuru ayaz bir havanın dayanılmazlığına rağmen sakin bir şekilde geçirilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.