Kore Savaşı – Kore Savaşı Hakkında Bilgi – Kore War

Kore Savaşı’nın Türk Kamuoyuna Yansıması- 1

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
S 37-38, Mayıs-Kasım 2005, s. 231-245
Kore Savaşı’nın Türk Kamuoyuna Yansıması
Ahmet Emin YAMAN
ÖZET
II. Dünya Savaşı sonrası oluşan çift kutuplu dünyada şiddetini artıran soğuk
savaş Kore’de silahlı çatışmaya dönüştü. Türkiye, benzer bir saldırıya
uğrayabileceği varsayımı ve dünya barışının geleceği endişesi ile TBMM’nin
onayını almaksızın Kore’ye asker gönderdi. Güvenliği için Avrupa ile bütünleşmek,
NATO’ya üye olmak ana hedef olarak belirlendi. Kamuoyu da bu paralelde
yönlendirildi, desteği alındı. Kore’de Türk askeri birliğinin varlığı ve 1945 yılından
beri süregelen Sovyet tehdidi algılaması, kamuoyu duyarlılığını sürekli kıldı.
Anahtar Kelimeler: Türk Kamuoyu, Kore, ABD, SSCB, Çin, Birleşmiş
Milletler Ordusu, NATO, Basın, Tehdit.

ABSTRACT
Cold war which has increased its violence över the bipolar World that became
into existence following the Second World War, turned into an armed conflicht in
Korea. Turkey, on the assumption that she will be faced with a similar aggression
and also feeling a concern towards the future of global peace, sent her troops to
Korea without obtaining the approval ofTurkish National Grand Assembly. its main
target was set as to provide the integration with the Europe and become a member
of NATO for her security. The public opinion was also driven in this direction and
its support was obtained. The existence ofTurkish military troops in Korea and her
sensing of Soviet threats which have been posed since 1945, maintained the
sensitivity thatfelt by the public opinion in this regard.
Keyyvords: Turkish Public Opinion, Korea, USA, Soviet Socialist Republics
Union, China, Army of United Nations, NATO, Pres Media, Threat.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.