Kore Savaşı – Kore Savaşı Hakkında Bilgi – Kore War

NATO, Türkiye’nin Üyelik Süreci ve Kore Savaşı

28.04.2010
822
North Atlantic Tready Organization, kısaca NATO, Türkçe Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü; iki kutuplu dünya sisteminde ABD‘nin başını çektiği Batı’nın en etkin güvenlik örgütüydü. Bugün de halen varlığını südüren  ve Türkiye‘nin de üyesi olduğu bu örgüt, Bürüksel Antlaşması ile 1949 yılında kurulmuştur. Örgütün kuruluş amacı, bir ittifak sistemi kurarak SSCB‘nin olası askeri girişimlerini engellemek ve Batı’yı SSCB‘ye karşı savunmaktı.

Türkiye de SSCB‘nin toprak ve üs taleplerinden oldukça çekindiği ve SSCB baskısını fazlasıyla üstünde hissettiği için bu örgüte üye olmak istemekteydi. Ne de olsa NATO‘nun amacı Türkiye‘nin taleplerini karşılayacak düzeydeydi. Pek tabii, Türkiye için NATO üyeliğini gerekli kılan tek etken güvenlik kaygıları değildi. Türkiye aynı zamanda öncesinde Truman Doktrini ve sonrasında Marshall Planı ile aldığı ekonomik ve asker desteği böylelikle sürdürebileceğini; iç politikada ise demokratikleşme adımlarını atabileceğini düşünmekteydi. Tüm bunların yanı sıra zaten Türkiye en başından beri Batılılaşmak için uğraş vermekte ve Batılılaşmak o günlerde NATO üyeliğinden geçekte idi.

Bu şartlar altında Türkiye, NATO‘ya olan sempatisini yüksek perdeden duyurmaya ve hatta üyelik başvurularına başladı. Fakat, Türkiye‘nin NATO üyeliğine sıcak bakmayanlar da vardı ve bu sebeple Türkiye‘nin üyelik talepleri olumsuz yanıtlandı. Türkiye ise NATO üyelerine kendisini göstermek, onların gözüne girmek için Kore‘ye asker göndermek için hazırlıklara başladı. Öncesinde 4.500 asker Kore‘ye gönderildi, sonrasında ise bu sayı 6.000‘e çıkartıldı. 6.000 askerin önemli bir bölümü Türkiye‘yi tekrar göremeden uzak topraklarda şehit oldular. Savaş sonrasında açıklanan resmi rakamlara göre 721 şehit, 234 esir, 672 yaralı verilmiş ve ayrıca 175 askerden de haber alınamamıştır. Buna karşın Türk askeri Kore‘de ne kadar kahraman olduğunu bir kez daha göstermiştir. Yani, Kore Savaşı‘nda akan bunca kana karşılık amaç edinildiği gibi NATO üyelerine Türkiye‘nin gücü gösterilebilmiş ve böylelikle Türkiye‘nin NATO üyeliği 18 Şubat 1952 tarihinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: http://www.okanyuksel.com.tr/2010/01/nato-turkiyenin-uyelik-sureci-ve-kore.html

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.