Kore Savaşı – Kore Savaşı Hakkında Bilgi – Kore War

Kore Savaşında Erzurumlu İki Askerin Gözcülüğü

08.12.2019
1.032

“- Komutanım; biz, Hekâbetli Ahmet, Sülügülü Mehmet. Zirvedeki kayaların dibine saklanmış, düşmana bakıyoruz. Düşman öyle geliyor ki, binlerce.. Sayılacak gibi değil. Ne diyorsunuz? Vuralım mı? Yoksam cıralım mı? (Kaçalım mı?”

Komutan;- Acele geliniz emrini verdikten sonra, bilahare, düşmanın üzerine topçu atışı başlatılıp hedef tahrip edilerek, Çin ordusuna büyük zayiat verdirilir.

Üsteğmen Mehmet GÖNENÇ’in Şehit Oluşu

Kore Savaşının yukarıda sözü geçen yörede, iki gün sonra şöyle bir manzara sergilenir:

Topçu Birliğinde, ileri gözetleyici subay olarak görev yapan GÖNEN’li Üsteğmen Mehmet GÖNENÇ görev mahalline vardığında, etrafı sayılamayacak kadar Çin askeri tarafından kuşatılır. Olayı gören GÖNENÇ, derhal durumu telsizle birliğine; “Bulunduğum yer; enlem-boylam hesabından bin metre mesafedeyim. Yerim ormanlıktır. Ben bir ağacın başına çıkıp ateş etmek üzereyim. Siz de derhal üzerime atış TOP’layınız.” deyip, üç defa bu komutu tekrar ettikten sonra; “VATAN SAĞ OLSUN!..” deyip telsizi kapatır. Bundan sonra altı toplu, üç batarya ile tarif edilen hedefe üç saat süresiz atış yapılır. Olay neticesi, muharebe sahası kontrol edildiğinde Üsteğmen GÖNENÇ, çıktığı ağacın çatalında şehit olmuş. Fakat, binlerce de Çin Ordusuna zayiat verdirilmesinin öncülüğünü yapmıştır.

Kore Savaşı’nda Diğer Bir Olay da Şöyle Gerçekleşmiştir:

Yukarıdaki iki anıya kaynak olan Em. Bşçvş. İhsan Şimşek; aşağıdaki konuyu da, aynı birlikte Silah Teknisyeni ve de yakın dostu ÖDEMİŞ’li Mehmet Astsb.’dan bizzat dinlediği olay şöyle seyreder:

Savaş yeri, yine Kunuri bölgesi. Çatışma had safhada. Muharebe İleri KARAKOLUNDA görev yapan Astsb. Mehmet ve on askerden oluşan mangası bir gece baskınına uğrar. Hakim bir tepede olmalarına rağmen mangasının çoğu şehit olur.. Savaş bu.. Ölür de, öldürür de.. Bu gayet tabiîdir. İşin en önemli yanı, yalnız kalan Mehmet Astsb.’ın makineli tüfeği bizzat kendisi kullanmasıdır. Çünkü o silahın teknisyenidir. Nasıl mı dediniz? On (10) sandık dolusu mermiyi takriben üç saat aralıksız atış yapması, düşmana tahminlerin üstünde zayiat verdirmesi, dolayısıyla birliğini baskından kurtarmasıdır. Bu durum harikulâde bir kahramanlık olayıdır. (Daha sonra Tuğgeneral olan Zeki Tanrıverdi o gün Kd. Ütğm. Rütbesi ile Bölük Komutanıdır.) Komutan Harp sahasını gezip, olayın vahametini görür. Mehmet Astsb. olay esnasında takriben on bine yakın mermi sarfettiğini ve bu sayede birliğin baskından kurtarıldığını anlayan Bl. K. Ütğm. Zeki Tanrıverdi, Mehmet Astsb.’ı sevinç göz yaşları ile bağrına basmasının akabinde durumun kritiğini yapar ve de şöyle der:

Komutan: “- Gece zifiri karanlık tı. Siz birliğimizi, hem büyük bir baskın ve büyük zayiat vermekten kurtardınız, hem de düşmana tek başına büyük zayiat verdirdiniz. Bundaki sır nedir? Bunu özetler misiniz?”

Mehmet Astsb.: “- Komutanım: bunun ayrıntısını ve de sırrını ben de izah edemem. Çin askerlerini gündüz gibi görüyordum. Öyle ki; mermilerim hiç mi hiç boşa gitmiyordu. makineli tüfeğim bir an tutukluluk veriyor, akabinde gündüzmüş gibi söküp takarak tekrar çalışmasını sağlıyordum. On (10) sandık dolusu mermiyi yalnız başıma tükettim. Ama, bunun sırrını izah edemem. “ cevabını verir.

Komutan Mehmet Astsb.; “-Sen millî bir kahramansın. Bu, herikulâde kahramanlığını Karargâh Komutanlığına bildireceğim. Gereken takdir ve taltif yapılır.” Der. Dönem sonu yurda dönen Mehmet Astsb. İZMİR’e geldiğinde, NATO K.nın organizesi ile büyük bir törenle karşılama yapılır. Aynı gün Ödemiş’ten gelen kafile de oradadır. Mehmet’i, kafile Bşk. ve günün kaymakamı topluluk adına bağrına basarak sevinç gösterisinde bulunulur.

Kazası Ödemiş’e geldiğinde ileri gelen eşraflar tarafından da maddi ve manevi destek yapıldığı sırada, sunucu, diğer bir eşrafa seslenir; “AĞA SEN NE Diyorsun?” deyince, aşka gelen ve milli hissi coşan Ağa da; “Ben de canımdan can veriyorum. Sevgili kızımı ALLAH’ın emriyle bu millî kahramana veriyorum. Nikâhını da burada kıyınız. Kızımın elinden tutup teslim edeyim” demesi ile koca topluluk sevinç göz yaşları ve de alkışlar içinde durum noktalanır.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.