Kore Savaşı – Kore Savaşı Hakkında Bilgi – Kore War

Kore Savaşında Amerikalıların Kurtarılışı

3 Amerikan askerinin esirlikten Türk ordusu tarafından kurtarılışını Türk Tugay Alay Komutanı Albay Dora şöyle anlatmaktadır :

“ Tanklarla takviyeli vadi boyunca ileri sürülen bir takım kuvvetindeki keşif kolumuz vadi içinde düşman elinde bulunan köye girememiş ve tanklar bir müddet topları ile köyün bir kısmını tahrip edip yangın çıkarttıktan sonra geriye dönerlerken 10 yaşlarında bir Koreli çocuk koşarak tankların yanına gelmiş ve yazılı bir kâğıdı tank takım komutanına vermişti. Bu kâğıt köyde bulunan üç Amerikan eri tarafından yazılmış ve Koreli çocuğa yalvarılarak gönderilmişti. Kâğıtta kendilerinin üç ay evvel esir olduklarını ve Çinliler tarafından ikmal işlerinde çalıştırıldıklarını ve fakat şimdi ayakları donmuş bulunduğundan hareket kabiliyetlerinden mahrum kaldıklarını anlatarak kurtarılmalarını rica ediyorlardı.

Akşam keşiften dönen tank bölük komutanı bu durumdan beni haberdar edince ertesi günü keşif kolunu daha kuvvetli olarak tertip edip yapılan taarruzla köy düşmandan alınmış ve düşman bu üç Amerikalı esiri köyde terk etmek mecburiyetinde kalmışlardı. Keşif kolumuz tarafından kurtarılan bu Amerikalı esirler dönüşte Alay muharebe idare yerine getirildikleri zaman şahidi olduğumuz manzara çok hazindi. Sarışın sakalları bir tutamdan fazla uzamış, ayakları bileklerinden itibaren sapsarı bir kemik halinde kalmış, etleri düşmüş, çektikleri ızdıraptan bütün vücutları kadit hale gelmiş durumdaydılar. Doktorlarımız bu askerleri teselli bakımından ayaklarını pansuman yaparak el ve yüzlerini alkolle temizlemişlerdi.

Bu üç Amerikalı asker ilk yardım tedavileri yapıldıktan sonra ambulanslara bindirilerek Amerikan 8. Tümenine sevk edilmişler ve bu ümitsiz hallerinde bile kendilerinin kurtardığımızın minneti altında tekrar tekrar teşekkür etmişlerdi. ”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.