Kore Savaşı – Kore Savaşı Hakkında Bilgi – Kore War

Gazi Osman EKEN

28 Mayıs sabah saat 07. 30 düşman muharebe ileri karakoluna aralıklarla elinde bulundurduğu ağır silahlarla 61’lik, 82’lik, 120’lik havanlarla ve topçusuyla tanzim atışları yapıyor, zaman zaman asıl muharebe hattıyla ileri karakol arasında bulunan 1. 5 Km . lik ikmal yollarını ve yaklaşma istikametlerini de bu tanzim atışlarını kaydırarak asıl muharebe birliklerine gün boyunca devam ettirdi.

Bu atışlar ileri karakolda bulunan birliklerimizi sindirmek, kafamızı kaldırtmamak ve tesir atışına geçildiği zaman hedefleri tam isabette tahrip etmek. Amaçları belli düşmanın.

07 Mayıs, 14 Mayıs’ta aynı hedefe 5–6 ve 7. bölüklerin görevlerini yaparken aynı amaç aynı direnç ve azimle karşı koymalarını unutmuş olmalılar yahut ta Türk Askerini tanımamış olmalılar ki 28 Mayıs 1953 akşamı saat 20. 50’de, gündüz tanzim atışları yaparak amaçlarının ilk adımını attılar.

Bölgemizi, Asıl muharebe hattını, ikmal yollarını 45 dakika var güçleri ile dövdüler, amaçları tesir atışlarını müteakip atış kaydırarak taarruz edecek birliklerine moral kazandırmak Wegas’ı kolayca ele geçirmek yine unutmuşlar. Ha 5-6-7. bölükler olmuş, ha 3. bölük olmuş netice de ne değişecek yine karşılarında kahraman Türk Tugayı’nın 3. piyade bölüğü var.

Bölüğümüz taarruz yapılacağını bilerek bütün hazırlıklarını gözden geçirip harekâtı beklemekteydi.

Tesir atışını gerilere kaydıran düşmanın piyade birlikleri Wegas’a taarruza başlamışlardı. Bölüğümüz üstün düşman taarruzu karşısında azimle karşı koyuyor, düşmanı püskürtüyor, zayiatına bakmadan Wegas’ı savunuyordu. Püskürtülen düşman zinde ve takviye güçleriyle yeniden taarruz ediyor, irtibat hendeklerimize giriyor yakın boğuşmalar devam ediyor çaresiz kalan düşman bıraktıklarını unutarak geri çekiliyor, takviyelerle tekrar Wegas’a hücum ediyordu bu arada topçu taburumuzun bataryaları, havan bölüğümüz komşu birliklerinin ağır silahları düşmanın yaklaşma istikametlerini asıl muharebe hatlarını Wegas İleri Karakolu’nun etrafını planladıkları çakmak İnönü Barajlarını durmak bilmeyen atışları ile yoğunlaştırıyorlar düşmanın taarruz gücünü kırmaya çalışıyorlardı.

Bütün gün boyunca devam eden taarruz kısa aralıklarla duruyor bu zamandan istifadeyle yaralılarımızın tedavileri yapılıyor, askerlerimiz üzerlerinde bulunan harp paketlerini kendilerine bir şey olacağını düşünmeden yaralılarımıza kullanıyorlardı. Devam eden taarruzlar neticesinde zaman zaman Wegas İleri Karakolu’nun 150 m . gerisinde boyun teşkil eden küçük Wegas’a çekiliyor yeniden tertiplenerek tekrar Wegas’a taarruz ederek alıyor düşmanı yine püskürtüyorduk. Zayiatımız giderek artıyordu. 5-6-7. bölüklerle, Depo Bölüğü’nden gelen takviye birliklerle düşmana ağır zayiatlar verdiriyorduk.

Mayıs ayında gece zifiri karanlık, yağmur çiseliyor zaman zaman atılan aydınlatma mermileriyle ortalık gündüz gibi oluyor; düşen mermilerin meydana getirdiği toz ve duman bulutu içinde içi yaralı, inleyen insanlarla şehit ve ölülerle dolan irtibat hendeklerinde meydan savaşının izlenimini veren mahşeri bir tablo bir karış boş yer bulunmayan bir tepede düşmanın görebildiğimiz yerde, yine cesetlerin üzerlerine mevziler yaparak cesetlere basa basa yürüyorduk. Makinalı tüfeklerimizin önü cesetlerle dolu önümüzü göremiyoruz, tepeyi yine de savunmaya çalışıyoruz.

Amacımız düşmanı bulunduğu yerden asıl muharebe hattına yapabileceği harekâtı durdurmak, asıl muharebe hattında bulunan birliklerimize zayiat verdirmemek.

Düşmanın amacı 28 Mayıs saat 20. 50’de başlattıkları taarruzu 29 Mayıs 02. 00’ye kadar sürdürmek, Wegas’ı almak, asıl muharebe hattı birliklerimizi İmjin Nehri gerisinde kuşatıp akıllarınca 2. bir Kunuri Savaşı yaratmak. Wegas’ı geçemeyen düşmanın bütün planları buraları alıp Panmunjon’da devam eden mütareke masasına güçlü oturmak.

28 Mayıs 1953 saat 20. 50’de başlayıp 29 Mayıs saat 21. 00’e kadar devam eden Wegas İleri Karakol direnişi 26 saatte sayısını hatırlayamadığımız kadar el değiştirdi.

Muharebenin yalnız tepe üzerinde 147 şehit, 220 yaralı verdik. Düşmanın zayiatı 3500 ölü ve yaralıdır. Yalnız Wegas İleri Karakolu’nda değil, Wegas İleri Karakolu’nun solunda bulunan Elko’yu savunan Tugay İstihkâm Bölüğü’nden bir takım, sağımızda 3. tabur cephesinde bulunan Doğu Berlin, Batı Berlin adları ile anılan birer takımla savunulan İleri karakollarda mevzii çatışmalar olmuş, bilhassa Elko’da bulunan İstihkâm Takımımız çok ağır zayiat vermiş bulundukları yeri terk etmemişlerdir.

Hiç tarih okumamış okusa da hiç anlamamış bu saldırganlar aynı tarihi seçmişler belki de aramışlar tarih sayfalarında zafer yazılmamış tek gün bulamamışlar çünkü sayfalar 19 Mayıs’larla, 30 Ağustos’larla, 9 Eylül’lerle dolu. Bu tarihi sayfadan çıkarmaya çalışmışlar “28 Mayıs 1453’ü Fatih’in İstanbul’u fethinin 500. yıldönümünü seçmişler 29 Mayıs 1953” .

Wegas’ta hiç düşünmemişler, Fatih Sultan Mehmet’in, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Mehmetçiğin ruhunun dolaştığını netice de tarihi zorlamışlar, silmeye silememişler, silememekle kalmayıp binlerce ölü ve yaralı bırakarak çekilmişlerdir, çekilmekle kalmayıp Wegas Muharebeleri düşmanı tekrar mütareke masasına oturmaya mahkûm etmiş, 27 Temmuz 1953 tarihinde mütarekeyi imzalamışlardır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.