Kore Savaşı – Kore Savaşı Hakkında Bilgi – Kore War

Şehit ve Gazi Hakları

Derneğimiz Yönetim Kurulu olarak, T.C. Başbakanlığı Gümrük Müşteşarlığının ''web'' sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, yurt içinden veya yurt dışından Özel Tüketim Vergisi...
1-ŞEREF AYLIKLARI 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun gereğince, aşağıdaki...
1-ÇALIŞMAYA DEVAM ETME HAKLARI 31.5.2006 tarihinde yürürlüğe girerek Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar...
a. Ölüm Yardımı ve Harcırah Ödemesi 926 sayılı TSK Personel Kanununun 177'nci maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş...
1-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) TARAFINDAN YAPILAN EĞİTİM YARDIMI 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 79 nolu ek maddesine göre,...
1-ÖLÜM YARDIMI VE PERSONEL ŞEHİT YARDIMI Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünce, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu...
1- GELİR VERGİSİ KANUNDA YER ALAN HÜKÜMLER: A-Vatan Hizmetleri Yardımlarında istisna 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 26...
1-ASKERLİKTEN MUAFİYET 05.02.2009 tarihli ve 5837 sayılı Askerlik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 inci maddesine istinaden;...
1-MESKENDE TÜKETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNDE İNDİRİM Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığınca kendilerine maaş bağlanan...
ŞEHİT YAKINLARINA İŞ TEMİNİ Terör nedeni ve etkisiyle şehit olan kamu görevlileri, er- erbaş ile geçici ve...
1- AYLIK BAĞLANMASI 55 yaşını dolduranlardan, 15 yıl ve daha fazla hizmeti olan geçici köy korucularının kurumla ilişikleri...